januari 2019.

Under kursen “Grafisk Design, Tryck” vid Högskolan Kristianstad var en av uppgifterna att skapa en grafisk identitet samt en manual till en fiktiv restaurang.
Den fiktiva restaurangkedjans koncept går ut på att varje restaurang har hämtat inspiration från en epok inom konsthistorien.